• Hram Svetog Save
  • Park Tašmajdan u Beogradu
  • Autokomanda Beograd
  • Hram Svetog Save u Beogradu (MINEL SCHREDER)
  • Banovina (Philips Lighting)
  • Park Tašmajdan Beograd (MINEL SCHREDER)
  • Beograd nekad
  • Varadinski most (Philips Lighting)
  • Autokomanda Beograd (MINEL SCHREDER)
  • Palata Albanija (Philips Lighting)

OSVETLJENJE 2014 - program

Srpsko Društvo za Osvetljenje u skladu sa programom rada za 2014. godinu organizuje tradicionalno stručno savjetovanje "Osvetljenje 2014". Savetovanje će se održati na Borskom jezeru (hotel Jezero) u periodu od 28. do 31. oktobra, 2014. godine.

ZAPISNIK SA XXXVIII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

Tridesetosma redovna godišnja Skupština Srpskog društva za osvetljenje održana je 27. marta 2014. godine sa početkom u 12 sati u Velikoj sali Saveza inženjera i tehničara Srbije. Skupštini je prisustvovalo 125 članova Srpskog društva za osvetljenje. Prisustvovali su svi predstavnici kolektivnih članova DOS-a.

Izveštaj sa savetovanja OSVETLJENJE 2013

Savetovanje Osvetljenje 2013 održano je od 29. oktobra do 01. novembra,  2013. godine u hotelu Falkenstaeiner na Staroj Planini (Republika Srbija). Ukupno je izloženo petnaest (15) radova od čega su dva (2) predavanja bila pozivna. Savetovanju je prisustovalo stotinušestdesetdva (162) gosta koji su pratili predaanja. Pored stručnog dela, savetovanje su pratile i slobodne aktivnosti u smislu obilazaka interesantnih lokaliteta u okolini mesta održavanja savetovanja.

Izveštaj sa I međunarodnog sajma osvetljenja - Svet svetla

svet svetla

Od 26. septembra do 29. septembra 2013. godine u saradnji sa CE&HA (sajam potrošačke elektronike i kućnih aparata), održan je i prvi sajam osvetljenja pod nazivom Svet svetla. Organizator sajma je bilo Srpsko društvo za osvetljenje, a izvršni organizator je bila firma Duke&Peterson iz Beograda.

SITS