• Hram Svetog Save
  • Park Tašmajdan u Beogradu
  • Autokomanda Beograd
  • Hram Svetog Save u Beogradu (MINEL SCHREDER)
  • Banovina (Philips Lighting)
  • Park Tašmajdan Beograd (MINEL SCHREDER)
  • Beograd nekad
  • Varadinski most (Philips Lighting)
  • Autokomanda Beograd (MINEL SCHREDER)
  • Palata Albanija (Philips Lighting)

XXXVIII REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Na osnovu odluke Upravnog odbora od 09.02.2014. godine, i na osnovu člana 28. Statuta Srpskog društva za osvetljenje, zakazujem:
XXXVIII REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU SRPSKOG DRUŠTVA ZA OSVETLJENJE
Redovna sednica Skupštine Društva održaće se 27. marta, 2014. godine (četvrtak) u Velikoj sali u Domu inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9/III, Beograd, sa početkom u 12 časova.

Izveštaj sa savetovanja OSVETLJENJE 2013

Savetovanje Osvetljenje 2013 održano je od 29. oktobra do 01. novembra,  2013. godine u hotelu Falkenstaeiner na Staroj Planini (Republika Srbija). Ukupno je izloženo petnaest (15) radova od čega su dva (2) predavanja bila pozivna. Savetovanju je prisustovalo stotinušestdesetdva (162) gosta koji su pratili predaanja. Pored stručnog dela, savetovanje su pratile i slobodne aktivnosti u smislu obilazaka interesantnih lokaliteta u okolini mesta održavanja savetovanja.

Izveštaj sa I međunarodnog sajma osvetljenja - Svet svetla

svet svetla

Od 26. septembra do 29. septembra 2013. godine u saradnji sa CE&HA (sajam potrošačke elektronike i kućnih aparata), održan je i prvi sajam osvetljenja pod nazivom Svet svetla. Organizator sajma je bilo Srpsko društvo za osvetljenje, a izvršni organizator je bila firma Duke&Peterson iz Beograda.

SITS