Izveštaj sa 51. Dana svetlosne tehnike

Autor A. Krivošić.

Srpsko društvo za osvetljenje je i ove godine 16.maja na 65. Sajmu tehnike, u sali za promocije hale 2A Beogradskog sajma, tradicionalno održalo stručnu manifestaciju, 51. „Dan svetlosne tehnike”.

50. dan svetlosne tehnike

Ove godine se naša manifestacija slučajno održala na dan kada se obeležava Međunarodni dan svetlosti, kojeg je 2018.godine proglasila Generalna konferencija UNESCO-a. Ovim povodom se od 16. maja 2018. godine širom sveta organizuju različite manifestacije o svetlosti.

Organizator 51. „Dana svetlosne tehnike“ je po planu aktivnosti, usvojenom na skupštini Društva od 30. marta 2023.godine, Upravni odbor društva i aktuelni donatori. Svoj doprinos uspešnom održavanju skupa dali su Predsedništvo Srpskog društva za osvetljenje, Beogradski sajam, donatori i autori radova i prezentacija održanih po programu.

Ovom komercijalno-stručnom skupu prisustvovalo je preko 100 aktuelnih članova Društva i predstavnika firmi donatora.

Jelena Dinić Milovanović, istaknuti dipl.el.inž. iz JKP“Javno osvetljenja“ iz Beograda, održala je predavanje na temu “ Obnovljivi izvori energije u sistemima javnog osvetljenja”, u kojem su prikazana najnovija tehnološka energetski efikasna rešenja za uštedu električne energije primenom ekoloških obnovljivih svetlosnih izvora energije u sistemima za javno osvetljenje, LED-solarni sistemi, paneli, takozvano “zeleno osvetljenje”, čije je ključno rešenje povećanje energetske efikasnosti upotrebom solarne energije i smanjenje emitovanja zagađenja na globalnom nivou.

Svoje komercijalne prezentacije i tehničke poruke imali su donatori ovogodišnjeg „Dana svetlosne tehnike“:
Amiga, Kraljevo
Elektrovat, Beograd
Inženjerska komora Srbije, Beograd
Signify, Beograd

Ostale firme donatori, koje su pomogle održavanje ovogodišnjeg Dana svetlosne tehnike su:
Beogradski sajam
D.C. Energocoop, Beograd
Elkoš, Beograd
Energoprojekt Entel, Beograd
Mašinoprojekt Kopring, Beograd
S&R Magma, Beograd

Nakon završetka stručnog dela organizovan je prigodan koktel za sve učesnike manifestacije.

SITS