XLIII REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Na osnovu odluke Upravnog odbora od 14.02.2019. godine, i na osnovu člana 28. Statuta Srpskog društva za osvetljenje, zakazujem: XLIII REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU SRPSKOG DRUŠTVA ZA OSVETLJENJE
Redovna sednica Skupštine Društva održaće se 20. marta, 2019. godine (sreda) u Velikoj sali u Domu inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9/III, Beograd, sa početkom u 12 časova.

PROGRAM RADA SKUPŠTINE

I STRUČNA TEMA

Politika EU u oblasti svetlosnog zagađenja
Autor: Jelena Dinić, dipl. inž. el.

II SEDNICA SKUPŠTINE
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela,
2. Izveštaj o radu Društva u 2018. godini,
3. Izveštaj o finansijskom poslovanju i završni račun za 2018. godinu,
4. Izveštaj Nadzornog odbora,
5. Izveštaj Predsednika Srpskog komiteta za osvetljenje,
6. Predlog programa rada za 2019. godinu,
7. Predlog finansijskog plana za 2019. godinu,
8. Informacija o iznosu članarine za 2019. godinu,
9. Razno

- Koktel

Predsednik Srpskog društva za osvetljenje
Nebojša Radovanović

Prilog uz tačku 6.

Predlog programa rada za 2019. godinu:
08. mart:    Veče druženja u pozorištuJDP - predstava Slučajna smrt jednog anarhiste,
20. mart:    XLIII Godišnja skupština Srpskog društva za osvetljenje, stručno predavanje,
april:          Obilazak izvedene instalacije osvetljenja na stadionu Mačve u Šabcu,
21. maj:     49. Dan Svetlosne tehnike na Sajmu tehnike u Beogradu,
jun:            Stručno studijsko putovanje Osvetljenje u Berlinu
septembar: Obilazak izvedenih radova na osvetljenju nove petlje na autoputu kod Vričina i robne kuće IKEA,
novembar:  48. Savetovanje “Osvetljenje 2019”,
decembar:  Tradicionalno veče druženja u pozorištu.

Stalne aktivnosti Društva u 2019. godini:
- Nabavka stručne literature
- Publicistička delatnost kroz informacije, prevode stručnih tekstova itd.
- Prikupljanje sredstava za realizaciju programa rada:
  - Putem pojedinačne članarine,
  - Putem kolektivne članarine,
  - Putem donatorstva za realizaciju pojedinih stručnih aktivnosti,
- Rad u SKO i CIE.

Prilog uz tačku 8. Informacija o iznosu članarine za 2019. godinu:
- Individualna članarina: 500 dinara (penzioneri i studenti 200 dinara),
- Kolektivna članarina: 50 000 dinara,
- Dan svetlosne tehnike: 55 000 dinara,
- Donatorstvo za Savetovanje: 60 000 dinara,
- Pokroviteljstvo Savetovanja: 110 000 dinara.

POČNITE DA PIŠETE RADOVE ZA SAVETOVANJE “OSVETLJENJE 2019”!

SITS