XLVI REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Na osnovu odluke Upravnog odbora od 14.03.2024. godine, i na osnovu člana 28. Statuta Srpskog društva za osvetljenje, zakazujem: XLVI REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU SRPSKOG DRUŠTVA ZA OSVETLJENJE
Redovna sednica Skupštine Društva održaće se 26. marta, 2024. godine (utorak) u Velikoj sali u Domu inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9/III, Beograd, sa početkom u 12 časova.

PROGRAM RADA SKUPŠTINE

I STRUČNA TEMA

Hardverska analiza LED sijalica različitih proizvođača
Autor: Mihić Novica, Vojislav Babić

II SEDNICA SKUPŠTINE
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela,
2. Izveštaj o radu Društva u 2023. godini,
3. Izveštaj o finansijskom poslovanju i završni račun za 2023. godinu,
4. Izveštaj Nadzornog odbora,
5. Izveštaj Predsednika Srpskog komiteta za osvetljenje,
6. Predlog programa rada za 2024. godinu,
7. Predlog finansijskog plana za 2024. godinu,
8. Informacija o iznosu članarine za 2024. godinu,
9. Razno

- Koktel

Predsednik Srpskog društva za osvetljenje
Anita Krivošić

Prilog uz tačku 6.

Predlog programa rada za 2024. godinu:
26. mart:    XLVI Godišnja skupština Srpskog društva za osvetljenje, stručno predavanje,
april:          Obilazak izvedene instalacije osvetljenja Potpećke pećine kod Užica,
maj:           52. Dan Svetlosne tehnike na Sajmu tehnike u Beogradu,
maj/jun:     Stručno studijsko putovanje u inostranstvo,
septembar: Obilazak izvedenih instalacija osvetljenja na mostovima Beograda,
novembar:  51. Savetovanje “Osvetljenje 2024”,
decembar:  Tradicionalno veče druženja u pozorištu.

Predlaže se obilazak Muzeja savremene umetnosti, obilazak stadiona, održavanje okruglog stola na temu svetlosnog zagađenja ili unutrašnjeg osvetljenja u smislu novih izvora svetlosti i svetiljki. 

Stalne aktivnosti Društva u 2024. godini:
- Nabavka stručne literature
- Publicistička delatnost kroz informacije, prevode stručnih tekstova itd.
- Prikupljanje sredstava za realizaciju programa rada:
  - Putem pojedinačne članarine,
  - Putem kolektivne članarine,
  - Putem donatorstva za realizaciju pojedinih stručnih aktivnosti,
- Rad u SKO i CIE,
- Prikupljanje arhivske građe.

Prilog uz tačku 8. Informacija o iznosu članarine za 2024. godinu:
- Individualna članarina: 1 500 dinara (penzioneri i studenti 750 dinara),
- Kolektivna članarina: 60 000 dinara,
- Dan svetlosne tehnike: 65 000 dinara,
- Donatorstvo za Savetovanje: 70 000 dinara,
- Pokroviteljstvo Savetovanja: 120 000 dinara.

POČNITE DA PIŠETE RADOVE ZA SAVETOVANJE “OSVETLJENJE 2024”!

SITS